Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

คำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โรคเอดส์ เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หากผู้ที่มีเชื้อไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี จะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงแทรกซ้อน ทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด วันนี้ เรามีข้อแนะนำดี ๆ ในการปฏิบัติตนของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ช่วยทำให้ไม่เจ็บป่วยง่าย และสามารถใช้ชีวิต เรียน หรือทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป

Top

You Might Be Also Interested In: