Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลปทุมธานี

เลขที่ 7 ถนน ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี
ติดต่อได้ที่ : คลินิกพิเศษ วันที่ให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.00 น.
โทร. 02-598-8888
เว็บไซท์ : www.pth.go.th

คลินิก PrEP
วันที่ให้บริการ : ทุกวันพุธที่ 1,2 และ 4 ของเดือน เวลา : 08.30 – 16.00 น.
โทร. 02-598-8888

Opening Hours

Monday

08.30 – 16.00 น.

Tuesday

08.30 – 16.00 น.

Wednesday

08.30 – 16.00 น.

Thursday

08.30 – 16.00 น.

Friday

08.30 – 16.00 น.

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

7 ถนน ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

GPS:

14.020491, 100.523343

Email: