ตรวจโรคติดต่อทางสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นหนองในแท้และหนองในเทียม ซิฟิลิส หูดหงอนไก่ โรคแผลริมอ่อน ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสตับอักเสบชนิดซี โรคฝีมะม่วง โลน ตรวจก่อน ย่อมทำให้ทราบก่อนและรักษาได้ทัน สำหรับค่าตรวจ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาล สามารถสอบถามยังสถานที่ที่จะไปรับการตรวจ

Showing 20 from 90 Items

Toggle Filters
Count:
Sort by:
Order: