บริการตรวจเลือด ตรวจเอชไอวี ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้บริการจ่ายยาเพร็พ PrEP ยาต้านฉุกเฉิน PEP และดูแลผู้มีเลือดบวก หรือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

Showing 2 from 2 Items

Toggle Filters
Count:
Sort by:
Order: