แนวทางการรักษาเมื่อติดเชื้อเอชไอวี คือ การใช้ยายับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หรือยาต้านเชื้อไวรัสซึ่งต้องรับประทานตลอดชีวิตเรียกว่า (Antiretroviral Therapy) เราสามารถติดตามผลการรักษาได้จากการเจาะเลือดดูปริมาณเม็ดเลือดขาว CD 4 โดยเอชไอวี ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป สามารถมีชีวิตได้ตามปกติ ไม่มีอาการเหมือคนป่วย

Showing 20 from 163 Items

Toggle Filters
Count:
Sort by:
Order: