มูลนิธิเพื่อรัก และมูลนิธิแอ็พคอม ร่วมมือขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

มูลนิธิเพื่อรัก และมูลนิธิแอ็พคอม ร่วมมือขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
Uncategorized

มูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) และมูลนิธิแอ็พคอม (APCOM) ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับสุขภาพดิจิทัลสำหรับชุมชน โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ณ Stranger Bar ซอย 4 สีลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และข้อมูลสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรหลักอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล testBKK.org และ Love2Test.org ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ ข้อมูลด้านการป้องกันและการรักษา รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาวะ

ผู้ร่วมสนทนาทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ APCOM, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, Hornet ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อรัก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง เริ่มต้นด้วยการแสดงแดร็กโชว์สุดอลังการจากคุณศรีมาลา Drag Race Thailand ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “วิธีการใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังให้กับชุมชน LGBTQI+ และประชากรกลุ่มหลัก” โดยผู้ร่วมสนทนาทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ APCOM, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, Hornet ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อรัก

หลังจากนั้น ผู้เชิญบันทึกความเข้าใจจากเวที Mister Gay World Thailand และผู้อำนวยการของทั้งมูลนิธิเพื่อรัก และมูลนิธิแอ็พคอม ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ถ่ายภาพหมู่กับแขกผู้มีเกียรติ และปิดท้ายด้วยโชว์สุดประทับใจ

ผู้อำนวยการของทั้งมูลนิธิเพื่อรัก และมูลนิธิแอ็พคอม ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ

ปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก กล่าวว่า “นวัตกรรมและชุมชน เปรียบเสมือนพลังงานที่ขับเคลื่อนกัน เมื่อร่วมมือกันจะช่วยสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าและเป็นหนึ่งเดียวกัน”

มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม กล่าวว่า “ความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อรักครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การนำข้อมูลที่รวบรวมโดยชุมชน มาใช้เพื่อพัฒนาบริการ ปกป้องสิทธิ์ และตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และกลุ่มประชากรหลัก”

ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองมูลนิธิ ในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน