Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

4/42 ถ.บางนา-ตราด(กม.16) ม.1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทร : 082-3330089 นายธีรพล บุญประกอบ
เว็บไซต์ : http://kmitl.ac.th/info/sme/2383657?page=2
อีเมล์ : cphon888@gmail.com

คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี :
1.เวลาทำการของการทำ SDR 24 ชม. ให้บริการเจาะ HIV และ STI 24 ชม.
2.ให้บริการตรวจ SDR สำหรับ MSM จันทร์-เสาร์ 08.00-17.30 น.
3.คลินิกรับยา ARV, STI, TB (ในรูปแบบ One Stop Service)
4.ให้คำปรึกษาแบบ VCT & PITC
5.มีจนท.ผ่านการอบรม Counseling เฉพาะกลุ่ม MSM

Opening Hours

Monday

08.00 – 17.00 น.

Tuesday

08.00 – 17.00 น.

Wednesday

08.00 – 17.00 น.

Thursday

08.00 – 17.00 น.

Friday

08.00 – 17.00 น.

Saturday

08.00 – 17.00 น.

Sunday

-

Address

Our Address:

4/42 ถ.บางนา-ตราด(กม.16) ม.1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

GPS:

13.615603, 100.744073

Telephone: