Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลเชียงคำ

กลุ่มงานสุขศึกษา
244 หมู่ 4 ถ.สิทธิประชาราษฎร์ 1 อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน (คลินิกเพื่อนใจวัยทีน ให้คำปรึกษาทุกวัน)
โทร : 093-235-70374
เว็บไซต์ : http://www.ckh.moph.go.th/hospital/
อีเมล์ : yoodeepit@yahoo.com
คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี : คลินิกเพื่อนใจวัยทีน ให้คำปรึกษาทุกวัน

1.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายกำหนด
2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะการทำงานที่เหมาะสม
3.พัฒนาให้ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพ

Opening Hours

Monday

ทุกวัน

Tuesday

ทุกวัน

Wednesday

ทุกวัน

Thursday

ทุกวัน

Friday

ทุกวัน

Saturday

ทุกวัน

Sunday

ทุกวัน

Address

Our Address:

244 หมู่ 4 ถ.สิทธิประชาราษฎร์ 1 อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

GPS:

19.518300, 100.298444

Telephone: