Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลอุทัยธานี

ห้องให้คำปรึกษาคลินิก ARV
ที่อยู่ : เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.
โทร. 056-511081
087-826-8826 (นางสาวนิยดา ระบอบ)

โรงพยาบาลอุทัยธานีมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพ บุคลากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความสุข การมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

E-mail : dejijung@gmail.com
เว็ปไซต์: https://uth.moph.go.th/uthaihosp/

Opening Hours

Monday

08.30 – 16.30 น.

Tuesday

08.30 – 16.30 น.

Wednesday

08.30 – 16.30 น.

Thursday

08.30 – 16.30 น.

Friday

08.30 – 16.30 น.

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

GPS:

15.380345, 100.019968

Telephone: