Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

71 จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน
โทร : 086-3744840 นางวิระวรรณ ตันติพิพัฒนสกุล
เว็บไซต์ : http://www.smpkhos.go.th/
อีเมล์ : WIWAN49@gmail.com

Opening Hours

Monday

ทุกวัน

Tuesday

ทุกวัน

Wednesday

ทุกวัน

Thursday

ทุกวัน

Friday

ทุกวัน

Saturday

ทุกวัน

Sunday

ทุกวัน

Address

Our Address:

71 จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

GPS:

13.583877, 100.597371

Telephone: