Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

คลินิกเพื่อน คลินิกยาต้านไวรัส

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เลขที่ 859 ถนนนกสิกรร ตำบลเมืองใต้ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

โทร :  045-611503

คุณชารินา ศรีกุล        065-342-3563
คุณกรวิชญ์ เขียวพันธ์   094-468-2664

อีเมลล์ : chaya1919@hotmail.com,   korawit_18@hotmail.com

เว็บไซต์ : https://www.sskh.moph.go.th/

 

Opening Hours

Monday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Tuesday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Wednesday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Thursday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Friday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Saturday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Sunday

วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)

Address

Our Address:

859 ถนนนกสิกรร ตำบลเมืองใต้ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

GPS:

15.115959, 104.320291

Telephone: