Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลท่าใหม่

คลินิก ชมรมเพื่อนรู้ใจ / สุขภาพจิต / คลินิกปรึกษา
ที่อยู่: โรงพยาบาลท่าใหม่ เลขที่ 28 ถ.สรรพกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.
โทร. 0-3943-1001
081-654-9217 (คุณมนต์ทิพย์ อาจมาก),
094-645-3344 (คุณวรรณศรี ชาญพนา)
E-mail : monthip114@hotmail.com srizaza55@hotmail.com
เว็ปไซต์: http://www.thamaihospital.com/index.php

Opening Hours

Monday

08.30 – 16.30 น.

Tuesday

08.30 – 16.30 น.

Wednesday

08.30 – 16.30 น.

Thursday

08.30 – 16.30 น.

Friday

08.30 – 16.30 น.

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

28 ถ.สรรพกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

GPS:

12.619630, 102.008954

Telephone: