Map Search

Map Search

0.1 km
Search

สวิงพัทยา คลินิกเทคนิคการแพทย์

45/54 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เปิดบริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 19.30 น. (กรุณามาก่อน 19.00 น.)
โทรศัพท์ : 038-412-297 , 038-412-298
Facebook Fanpage : สวิงพัทยา (https://www.facebook.com/PATTAYA.SWING/)
Line : testswing

รายละเอียดบริการ :
★ ตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวี และ ซิฟิลิส
★ PrEP “เพร็พ”
★ ตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศของสาวประเภทสองหญิงข้ามเพศ
★ ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
#ทุกบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Opening Hours

Monday

11.00 – 19.30 น. (กรุณามาก่อน 19.00 น.)

Tuesday

11.00 – 19.30 น. (กรุณามาก่อน 19.00 น.)

Wednesday

11.00 – 19.30 น. (กรุณามาก่อน 19.00 น.)

Thursday

11.00 – 19.30 น. (กรุณามาก่อน 19.00 น.)

Friday

11.00 – 19.30 น. (กรุณามาก่อน 19.00 น.)

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

45/54 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

GPS:

12.920363, 100.888056

Telephone:
Email:

-