การตรวจ HIV ปัจจุบันการตรวจเลือดยังเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทราบว่าเราติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ หลักการตรวจหาภูมิคุ้มกันนี้ในเลือด ปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนหลังการติดเชื้อ HIV จึงจะตรวจพบระดับภูมิคุ้มกันนี้ได้ , เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เป็นสาเหตุของการเกิดโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์;

Showing 20 from 165 Items

Toggle Filters
Count:
Sort by:
Order: