ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย กลุ่มเข้าถึงยากหรือกลุ่มที่มีข้อจำกัด รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการป้องกัน  การดูแลรักษา  และการส่งต่อรับบริการสุขภาพต่างๆที่เหมาะสม

คำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โรคเอดส์ เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หากผู้ที่มีเชื้อไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี จะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงแทรกซ้อน ทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด วันนี้ เรามีข้อแนะนำดี ๆ ในการปฏิบัติตนของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ช่วยทำให้ไม่เจ็บป่วยง่าย และสามารถใช้ชีวิต เรียน หรือทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป